หมวด  4

สาย  1001 นนทบุรี  - ที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3215(ถนนนทบุรี-สามแยก) แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ผ่านตลาดบางกรวย(วัดชลอ) แยกขวาไปตามถนนบางกรวย - โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางที่ว่าการอำเภอบางกรวย

สาย  1002  นนทบุรี - บางใหญ่
จุดเริ่มต้นที่ท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปตามทางหลวงสายนนทบุรี-สามแยกบางกรวย ถึงสามแยกบางกรวย แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงสายสามแยกบางกรวย - บางบัวทอง จนถึงสามแยกบางใหญ่ แล้วแยกซ้ายไปตามทางหลวงไปอำเภอบางใหญ่ ไปสุดเส้นทางที่อำเภอบางใหญ่

สาย  1003  นนทบุรี ? ไทรน้อย ?บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 346
ช่วงที่  1   เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณอำเภอบางกรวย  ไปตามถนนบางกรวย - จงถนอม  แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)  ผ่านวัดชลอ  แยก     บางใหญ่  ถึงตลาดบางบัวทอง  ตรงไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย  แยกซ้ายไปตามถนนเทศบาล  ถึงอำเภอไทรน้อย  กลับตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย  ตรงไปตามถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหมายเลข นบ.2044  ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346
ช่วงที่  2   เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณอำเภอบางกรวย  ไปตามถนนบางกรวย - จงถนอม  แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)  ผ่านวัดชลอ  แยกขวาไปตามถนนท่าน้ำนนทบุรี  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)  ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าน้ำบางศรีเมือง
ช่วงที่  3   เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณตลาดบางบัวทอง  ไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)  ผ่านแยกบางพลู  แยกซ้ายไปตามถนนท่าน้ำนนทบุรี  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215)  ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณท่าน้ำบางศรีเมือง

สาย  1004  บางบัวทอง ? บ้านกล้วย - ไทรน้อย
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณอำเภอบางบัวทอง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215(บางกรวย-ไทรน้อย) แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ถนนวงแหวนรอบนอก) แยกขวาไปตามถนน รพช.หมายเลข นบ.11001 (บ้านกล้วย-บ้านไทรน้อย) ถึงบ้านไทรน้อย ตรงไปตามถนนสุขาภิบาล 6 แยกขวาไปตามถนนไทรน้อย-วัดต้นเชือก แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215(ถนนบางกรวย-ไทรน้อย)แยกขวาไปตามถนนเข้าอำเภอไทรน้อย ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอไทรน้อย

สาย  1010  วงกลมบางกรวย ? วัดปากน้ำ-สะพานพระราม 5(สะพานวัดนครอินทร์)
เที่ยววนขวา  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางกรวย ไปตามถนนบางกรวย-   ไทรน้อย แยกขวาไปตามถนนติวานนท์-วงแหวนรอบนอก ข้ามสะพานพระราม 5 แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม ผ่านหน้าวัดนครอินทร์ วัดปากน้ำ ข้ามสะพานพระราม 7 แยกขวาไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย ผ่านหมู่บ้านร่วมใจ วัดจันทร์ วัดโพธิ์เผือก วัดสำโรง วักกระโจม ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางกรวย
เที่ยววนซ้าย  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางกรวย ไปตามถนนบางกรวย-   ไทรน้อย ผ่านวัดกระโจม วัดสำโรง วัดโพธิ์เผือก วัดจันทร์ หมู่บ้านร่วมใจ ถึงทางแยกถนนจรัญสนิทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ ข้ามสะพานพระราม 7 แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม ผ่านวัดปากน้ำ วัด  นครอินทร์ แยกซ้ายข้ามสะพานพระราม 5 ไปตามถนนติวานนท์-วงแหวนรอบนอก แยกซ้ายไปตามถนน      บางกรวย-ไทรน้อย ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางกรวย

สาย  1023  วงกลมบางใหญ่ - บางคูลัดและช่วงวัดต้นเชือก -บางใหญ่ซิตี้
ช่วงที่  1   เที่ยววนซ้าย เริ่มต้นสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางใหญ่ ไปตามถนนบางใหญ่ - วัดพระเงิน - บางคูลัด ถึงสามแยกสวนทุเรียน ตรงไปตามถนนบางใหญ่ - วัดเอนกดิษฐาราม - บางคูลัด ข้ามสะพานข้ามคลองบางโสน ผ่านวัดเอนกดิษฐาราม ถึงตลาดบางคูลัด ไปตามถนนบางใหญ่-วัดพระเงิน-บางคูลัด ผ่านทางแยกไปถนนพุทธมณฑลสาย 4 ทางแยกไปอำเภอบางกอกน้อย วัดพระเงิน ทางแยกเข้าวัดปรางค์หลวง วัดสังวรณ์ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางใหญ่
เที่ยววนขวา เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางใหญ่ ไปตามถนน        บางใหญ่ - วัดพระเงิน - บางคูลัด ผ่านวัดสังวรณ์ ทางแยกเข้าวัดปรางค์หลวง วัดพระเงิน ทางแยกไปอำเภอ     บางกอกน้อย ทางแยกไปถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงตลาดบางคูลัด ไปตามถนนบางใหญ่-วัดเอนกดิษฐาราม-         บางคูลัด ผ่านวัดเอนกดิษฐาราม ข้ามสะพานข้ามคลองบางโสน ถึงสามแยกสวนทุเรียน แล้วไปตามถนนบางใหญ่ วัดพระเงิน บางคูลัด ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางใหญ่
ช่วงที่  2   เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางวัดต้นเชือก  ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลขนบ.6014 (ไทรน้อย - วัดต้นเชือก)  แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.1026 (บางคูลัด -วัดพระเงิน)  ผ่านตลาดบางคูลัด  วัดเอนกดิษฐาราม  หมู่บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)  หมู่บ้านเปี่ยมสุด  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบางใหญ่ซิตี้

สาย  1024  วงกลมบางบัวทอง ? สะพานพระราม 5 -อำเภอบางใหญ่
เที่ยววนขวา เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางบัวทอง  ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า  ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถึงแยกแคราย  แยกขวาไปตามถนนติวานนท์  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์ ถึงแยกนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  แยกขวาข้ามสะพานพระราม 5 ไปตามถนนติวานนท์ - วงแหวนรอบนอก  แยกขวาไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย ถึงสี่แยกบางพลู  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านบางใหญ่ (บางใหญ่ซิตี้)  แยกขวาไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อยไปสุดเส้นทางที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางบัวทอง
เที่ยววนซ้าย  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางบัวทอง  ไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ถึงแยกบางพลู  แยกขวาไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย  แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์-วงแหวนรอบนอก  ข้ามสะพานพระราม 5 แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม ถึงแยกนนทบุรี  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์ แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์  ถึงแยกแคราย  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า  ถึงแยกบางพลู  แยกขวาไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ไปสุดเส้นทางที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางบัวทอง

สาย  1025  วัดปากน้ำ - ปากเกร็ด
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนด้านข้างวัดปากน้ำ ไปตามถนนพิบูลสงคราม ผ่านโรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดเขมาภิรตาราม วัดกำแพง แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์ แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์ ผ่านสี่แยกแคราย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จนถึงห้าแยกปากเกร็ด แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอปากเกร็ด

สาย  1026 บางกรวย - บางใหญ่ซิตี้และช่วงวัดโบสถ์บน -บางใหญ่ซิตี้
ช่วงที่  1  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางกรวย  ไปตามถนนทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 3215  ถึงทางแยกทางหลวงชนบทสายวัฒนโชติ - ซองพลู - บางกรวย  แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทสายวัฒนโชติ - ซองพลู - บางกรวย  ผ่านที่ว่าการอำเภอบางกรวย  วัดจำปาทองวัดบางขนุน  วัดซอยพลู  แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.4140  ผ่านวัดไทยเจริญ วัดอุทยาน  แยกซ้ายไปตามถนนสายวัดอุทยาน-นครอินทร์  ถึงแยกเขียวขจี แยกขวาไปตามถนนบางคูเวียง (1) ผ่านวัดโพธิ์เอน  ถึงสามแยกวัดโบสถ์บน  ตรงไปตามถนนสายวัดโบสถ์บน - นครอินทร์แยกขวาไปตามถนนเทศบาลปลายบาง ผ่านหมู่บ้านนาราพาร์ค  เทศบาลตำบลปลายบาง  โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี  แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบางใหญ่ซิตี้
ช่วงที่  2   เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางวัดโบสถ์บน  ไปตามถนนสายวัดโบสถ์บน -
นครอินทร์  ผ่านวัดตะเคียน  หมู่บ้านปรารถนา  แยกขวาไปตามถนนนครอินทร์  แยกขวาไปตามถนนกาญจนา  ภิเษก  ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบางใหญ่ซิตี้

สาย  1027  ปากเกร็ด - วัดสลักเหนือ
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางท่าน้ำปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  จนถึงห้าแยก   ปากเกร็ด แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์  จนถึงทางแยกถนนสุขาภิบาลบ้านใหม่  แยกซ้ายไปตามถนนสุขาภิบาลบ้านใหม่  ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางวัดสลักเหนือ

สาย  1029  ปากเกร็ด - ซอยพระแม่การุณย์และช่วงปากเกร็ด - โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน,ช่วงปากเกร็ด -

                   ถนนศรี  สมาน
ช่วงที่  1  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณตลาดปากเกร็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ถึงแยกปากเกร็ด   แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์  ถึงทางแยกซอยพระแม่การุณย์  แยกขวาไปตามซอยพระแม่การุณย์  ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณปลายซอยพระแม่การุณย์
ช่วงที่  2   เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณตลาดปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  ถึงแยกปากเกร็ด   แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์   ถึงทางแยกซอยวัดโพธิ์ทองบน  แยกซ้ายไปตามซอยวัด    โพธิ์ทองบน    ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน
ช่วงที่  3  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณตลาดปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  ถึงแยกปากเกร็ด   แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์  แยกขวาไปตามถนนศรีสมาน ผ่านสถานีตำรวจภูธรอำเภอ  ปากเกร็ด  ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนศรีสมาน

สาย  1030  บางใหญ่ - โรงเรียนบ้านใหม่
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางใหญ่  ไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.1009  ผ่านหมู่บ้านมิตรประชา  หมู่บ้านชัยพฤกษ์  หมู่บ้านศุภาลัย  โรงเรียนดอนลากตะค้าน  หมู่บ้านพฤกษา 21  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกแยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3191 (สายบ้านเขมร - บ้านใหม่)  ผ่านวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร  แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทสายเคหะการเกษตร ม.10 - ตำบลหนองเพรางาย  ผ่านหมู่บ้านเคหะการเกษตร  แยกซ้ายไปตามถนนเข้าโรงเรียนบ้านใหม่  ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณโรงเรียนบ้านใหม่

สาย  1053  นนทบุรี ? วัดสาลีโขภิรตาราม
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัดนนทบุรี (บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี)  ไปตามถนนนนทบุรี  ถึงสี่แยกเชิงสะพานพระนั่งเกล้า  แยกขวาไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ผ่านศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์  ผ่านโรงพยาบาลโรคทรวงอก  สามแยกสนามบินน้ำ  ถึงแยกถนนสามัคคี  แยกขวาไปตามถนนสามัคคี  ผ่านหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3  หมู่บ้านประชานิเวศร์ 2  ถึงแยกถนน   ประชาชื่น  แยกซ้ายไปตามถนนประชาชื่น  ผ่านหน้าหมู่บ้านเวชคาม  ถึงแยกถนนแจ้งวัฒนะ  แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  ผ่านห้าแยกปากเกร็ด  ข้ามสะพานพระราม 4  ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาร    ประจำทางวัดสาลีโขภิรตาราม

สาย  1102  วัดปากน้ำ ? ถนนเลี่ยงเมือง - เรวดี
เที่ยวไป  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณวัดปากน้ำนนทบุรี ไปตามซอยบุรี   รังสฤษดิ์ (ซอยเทศบาลข้างวัดปากน้ำ) แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์ แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์ จนถึงทางแยกถนนเรวดี (ด้านถนนติวานนท์) แยกซ้ายไปตามถนนเรวดี แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี แยกขวาไปผ่านหน้าตลาด อ.ต.ก.3 กลับรถแล้วไปตามเส้นทางเดิม แยกซ้ายไปตามถนนเรวดี จนสุดเส้นทางบริเวณสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางถนนเรวดี (ด้านถนนนนทบุรี 1)
เที่ยวกลับ  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนเรวดี (ด้านถนนนนทบุรี 1) ไปตามถนนเรวดี แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี กลับรถใต้สะพานยกระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศร์ แล้วไปตามเส้นทางเดิม แยกซ้ายไปตามถนนเรวดี แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์ กลับรถบริเวณแยกแคราย แล้วไปตามเส้นทางเดิม แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์ แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกขวาไปตามซอยบุรีรังสฤษดิ์ (ซอยเทศบาลข้างวัดปากน้ำ) จนสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถบริเวณวัดปากน้ำนนทบุรี

สาย  1107  แจ้งวัฒนะ - วัดบางพังและช่วงแจ้งวัฒนะ - โรงเรียนอัมพรไพศาล
ช่วงที่  1  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางปากซอยสุขาภิบาล (ด้านถนนแจ้งวัฒนะ) ไปตามซอยสุขาภิบาล ผ่านโรงเรียนวัดบางพูดใน โรงเรียนมิตรภาพ โรงงานกระดาษ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางวัดบางพัง
ช่วงที่  2  ช่วงแจ้งวัฒนะ - โรงเรียนอัมพรไพศาล  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง       ปากซอยสุขาภิบาล (ด้านถนนแจ้งวัฒนะ) ไปตามซอยสุขาภิบาล ผ่านโรงเรียนวัดบางพูดใน โรงเรียนมิตรภาพ ถึงหมู่บ้านพรไพศาล แยกขวาไปตามซอยโรงเรียนอัมพรไพศาล ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางโรงเรียนอัมพรไพศาล

สาย  1133  วัดปากน้ำ - วัดค้างคาวและช่วงสะพานพระราม 7 - วัดค้างคาว,ช่วงสะพานพระราม 7 - วัดลุ่มคงคาราม
ช่วงที่  1 เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางวัดปากน้ำ ไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกขวาข้ามสะพานพระราม 7 ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ แยกขวาไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย ผ่านหมู่บ้านร่วมใจ หมู่บ้านทวีโรจน์ หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล ถึงวัดสำโรง แยกขวาไปตามถนนเข้าวัดไทร ผ่านสะพานเฉลิมศักดิ์ ถึงวัดไทร แยกขวาไปตามถนนสายวัดไทร-วัดทางนาปรัง แยกซ้ายไปตามถนนเข้าวัดทางนาปรัง แยกขวาไปตามถนนท้องถิ่น สายวัดไผ่ - วัดรวก แยกซ้ายไปตามถนนท้องถิ่นสายบางกรวย-วัดค้างคาว ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถประจำทางบริเวณวัดค้างคาว
ช่วงที่  2  ช่วงสะพานพระราม 7 - วัดลุ่มคงคาราม  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์ แยกขวาไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย ถึงทางแยกเข้าวัดลุ่มคงคาราม แยกขวาไปตามถนนเข้าวัดลุ่มคงคาราม ผ่านหมู่บ้านเทพประธาน ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณวัดลุ่มคงคาราม

สาย  1135  วัดเชิงเลน ? ซอยรัตนาธิเบศร์ 26  และช่วงวัดเชิงเลน - วัดเตย - ซอยรัตนาธิเบศร์26,ช่วงวัดแสงสิริธรรม -ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 
ช่วงที่  1       เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณวัดเชิงเลน  ไปตามถนนบ้านท่าอิฐ - วัดเชิงเลน  ผ่านวัดท่าอิฐ  แยกขวาไปตามถนนบ้านไทรม้า - บ้านท่าอิฐ  ผ่านโรงเรียนท่าอิฐศึกษา  ตลาดท่าอิฐ  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า  ผ่านเซ็นทรัลทาวน์ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณปากซอยรัตนาธิเบศร์ 26
ช่วงที่  2       เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณวัดเชิงเลน  ไปตามถนนบ้านท่าอิฐ - วัดเชิงเลนแยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทสายหัวเตย  แยกซ้ายไปตามถนนวัดแดง  ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  แยกซ้ายไปตามถนนอนุสรณ์ประเสริฐ  ผ่านเทศบาลตำบลไทรม้า  แยกซ้ายไปตามถนนบ้านไทรม้า - บ้านท่าอิฐ  ผ่านตลาดท่าอิฐ  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า  ผ่านเซ็นทรัลทาวน์  ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณปากซอยรัตนาธิเบศร์ 26
ช่วงที่  3          เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณวัดแสงสิริธรรม  ไปตามถนนเลียบแม่น้ำแยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท  (สายแยกตาลเดี่ยว - วัดบางบัวทอง)  แยกขวาไปตามถนนบ้านไทรม้า - บ้านท่าอิฐ  ผ่านตลาดท่าอิฐ  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ข้ามสะพานพระนั่งเกล้าผ่านเซ็นทรัลทาวน์  ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณปากซอยรัตนาธิเบศร์ 26

สาย  1136  บางใหญ่ซิตี้ - โรงเรียนคล้ายสอน
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบางใหญ่ซิตี้ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน) แยกซ้ายไปตามถนน ร.พ.ช.หมายเลข นบ.2006 (ถนนสายบางไผ่-หนองเพรางาย) แยกขวาไปตามถนนคล้ายสอน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางโรงเรียนคล้ายสอน

สาย 1231  กระทรวงพาณิชย์ ? สะพานพระราม 5 (สะพานวัดนครอินทร์)-อำเภอบางใหญ่
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหน้ากระทรวงพาณิชย์ ไปตามถนนสนามบินน้ำ แยกขวาไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถึงแยก     แคราย แยกขวาไปตามถนนติวานนท์ ไปตามถนนติวานนท์ - วงแหวนรอบนอก ข้ามสะพานพระราม 5 (วัดนครอินทร์) ไปตามถนนติวานนท์ - วงแหวนรอบนอก แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก ไปสุดเส้นทางที่บริเวณอำเภอบางใหญ่ (บางใหญ่ซิตี้)

สาย  1232 วงกลม(วนขวา)บางใหญ่ซิตี้ ?กระทรวงพาณิชย์ -ติวานนท์
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณอำเภอบางใหญ่ (บางใหญ่ซิตี้) ไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสนามบินน้ำ ผ่านหน้ากระทรวงพาณิชย์ แยกขวาไปตามถนนติวานนท์ ถึงแยกแคราย แยกไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ผ่านแยกพระนั่งเกล้า ข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก ไปสุดเส้นทางที่บริเวณอำเภอบางใหญ่ (บางใหญ่ซิตี้)

สาย  6028  วงดลมราชพฤกษ์ - ติวานนท์
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  แยกขวาข้ามสะพานพระราม 5 ตรงไปตามถนนนครอินทร์  แยกขวาไปตามถนน ราชพฤกษ์  แยกขวาไปตามโครงการถนนแจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์  ข้ามสะพานปากเกร็ด ตรงไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านแยกปากเกร็ด แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด

สาย  6029 วงกลมปากเกร็ด - บางใหญ่
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด แยกขวาไปตามถนน    แจ้งวัฒนะ ผ่านแยกปากเกร็ด ตรงไปข้ามสะพานปากเกร็ด ไปตามโครงการถนนแจ้งวัฒนะ ? ราชพฤกษ์  แยกขวาไปตามถนนราชพฤกษ์  แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345  แยกซ้ายไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  ผ่านอำเภอบางใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  แยกซ้ายไปตามถนนราชพฤกษ์  แยกขวาไปตามโครงการถนนแจ้งวัฒนะ ? ราชพฤกษ์  ข้ามสะพานปากเกร็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด  ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด

สาย  6043  บางกรวย - วัดต้นเชือก
ช่วงที่  1  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางกรวย (วัดชลอ)  ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215  แยกขวาไปตามถนนบางกรวย - จงถนอม  ผ่านวัดศรีเรืองบุญ  วัดศรีประวัติวัดอุบลวนาราม  วัดใหม่ผดุงเขต  สำนักงานทางหลวงชนบทนนทบุรี  แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.5014 ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางวัดต้นเชือก
ช่วงบางกรวย - สามแยกสะพานจงถนอม  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอ      บางกรวย (วัดชลอ)  ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215  แยกขวาไปตามถนนบางกรวย -จงถนอม  ผ่านวัดศรีเรืองบุญ  วัดศรีประวัติ  แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ 5029 ผ่านสถานีอนามัยตำบลศาลากลาง  วัดใหม่ผดุงเขต  ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ 1011 ผ่านวัดปุรณาวาส  แยกซ้ายไปตามถนน   บางกรวย - สะพานจงถนอม  ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางสามแยกสะพานจงถนอม

สาย  6044  บางบัวทอง  หมู่บ้านเคหะการเกษตร
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางประจำทางตลาดบางบัวทอง  ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215  แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9  แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.1002  ผ่านโรงเรียนบางคูลัด  ทางแยกโรงเรียนเต็มรักศึกษา  แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 5027  ผ่านหมู่บ้านหนองเพรางาย  ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางปากทางหมู่บ้านเคหะ     การเกษตร

สาย  6053  บางใหญ่ - วัดเต็มรักสามัคคี
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบางใหญ่ ไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.2031 ผ่านสถานีอนามัยเสาธงหิน หมู่บ้านชิชากร หมู่บ้านอริสรา 4 หมู่บ้านพฤกษา 18 สถานีอนามัยหนองกางเขน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท หมายเลข นบ.3009 แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านหนองกางเขน หมู่บ้านปีกไม้ หมู่บ้านดงไม้งาม แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3086 แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3087 ผ่านหมู่บ้านพฤกษา 14 แยกซ้ายไปตามถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย ผ่านหมู่บ้านพฤกษา 3 แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.4021 ผ่านโรงเรียนเต็มรัก สถานีอนามัยเต็มรัก ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณวัดเต็มรักสามัคคี

สาย  6054  วงกลมวัดส้มเกลี้ยง - วัดพระเงิน และช่วงปากทางวัดสุนทรธรรมิการาม - บางใหญ่ซิตี้
ช่วงที่  1 เที่ยววนขวา  เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณปากทางถนนอัจฉริยะพัฒนา  ไปตามถนนอัจฉริยะพัฒนา  ผ่านวัดส้มเกลี้ยง  วัดแพรก  ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3014  แยกขวาไปตามถนนบางกรวย - จงถนอม  แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3085  แยกขวาไปตามถนน  บางม่วง - บางคูลัด  ผ่านวัดพระเงิน  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษกกลับรถแล้วไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านห้างโลตัสบางใหญ่  ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณปากทางถนนอัจฉริยะพัฒนา
เที่ยววนซ้าย   เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณปากทางถนนอัจฉริยะพัฒนา  ไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านห้างโลตัสบางใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนบางม่วง - บางคูลัด  ผ่านวัดพระเงิน  แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3085  แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย  - จงถนอม  แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3014  ไปตามถนนอัจฉริยะพัฒนา  ผ่านวัดแพรก  วัดส้มเกลี้ยง  ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณปากทางถนน อัจฉริยะพัฒนา
ช่วงที่  2   เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางปากทางวัดสุนทรธรรมิการาม  ไปตามถนนอัจฉริยะพัฒนา  ผ่านหมู่บ้านเอื้ออาทร  หมู่บ้านชวนชื่นปิ่นเกล้า  วัดแพรก  วัดส้มเกลี้ยง  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบางใหญ่ซิตี้

สาย  6062  สายหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย - ศรีสมาน
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 43  ไปตามซอย  แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 43 ผ่านหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย หมู่บ้านพงษ์เพชร แยกซ้ายไปตามถนนเลียบคลองประปา ผ่านโรงเรียนเซนต์ฟรังซิลเซเวียร์ โรงเรียนเอเซียเอกตรา หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ หมู่บ้านปฐวี แยกซ้ายไปตามถนนศรีสมาน ผ่านสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวังนนทบุรี แยกสวนสมเด็จ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถบริเวณสะพานนนทบุรี

?