สาย? 6053? บางใหญ่ - วัดเต็มรักสามัคคี
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสาร ประจำทางอำเภอบางใหญ่ ไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.2031 ผ่านสถานีอนามัยเสาธงหิน หมู่บ้านชิชากร หมู่บ้านอริสรา 4 หมู่บ้านพฤกษา 18 สถานีอนามัยหนองกางเขน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท หมายเลข นบ.3009 แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านหนองกางเขน หมู่บ้านปีกไม้ หมู่บ้านดงไม้งาม แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3086 แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.3087 ผ่านหมู่บ้านพฤกษา 14 แยกซ้ายไปตามถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย ผ่านหมู่บ้านพฤกษา 3 แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.4021 ผ่านโรงเรียนเต็มรัก สถานีอนามัยเต็มรัก ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณวัดเต็มรักสามัคคี